დირექტორი

image0_edited_edited_edited.jpg

თეა გოგოტიშვილი

გეშტალტ ფსიქოთერაპევტი თეა გოგოტიშვილი ხელმძღვანელობს

"დიმიტრი უზნაძის სახელობის ფსიქოლოგიის სასწავლო-საკონსულტაციო ცენტრს."

მუშაობს ფსიქო-კონსულტირებასა და ფსიქოთერაპიაში, პირისპირ და ონლაინ, როგორც ინდივიდუალურად, ასევე ჯგუფებთან;

 საქართველოსა და ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებში ატარებს:ლექციებს, ტრენინგებს, ვორქშოფებს, სემინარებს

მუშაობს ინგლისურ, რუსულ და ქართულ ენებზე.

 პროფესორი თეა გოგოტიშვილი არის: ფსიქოლოგიის დოქტორი (2006), ევროპაში - EAGT აკრედიტებული (2015), EAP სერტიფიცირებული გეშტალტ ფსიქოთერაპევტი (2018), SPR ნამდვილი წევრი (2018).

იგი ევროპაში - EAGT აკრედიტებული, "საქართველოს ეროვნული გეშტალტ ინსტიტუტის" თანადამფუძნებელი და აღმასრულებელი დირექტორია (2011); თავმჯდომარეობს საქართველოს გეშტალტთერაპევტთა ეროვნული ასოციაციის სასწავლო სტანდარტების და პროფესიოული კომპეტენციების კომიტეტს (2019), რომელიც EAGT ქოლგა-ორგანიზაციას წარმოადგენს საქართველოში; მიწვეულია ევროპის გეშტალტ ინსტიტუტის EGI (ვარშავა, პოლონეთი) ტრენერად;

სრული პროფესორის თანამდებობა უკავია წმ. ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართულ უნივერსიტეტში;

ფსიქოთერაპევტ-კონსულტანტები

IMG_1300.jpg

იანა სალამაშვილი

იანა სალამაშვილი პრაქტიკოსი გეშტალტთერაპევრტი. მუშაობს ეროვნულ გეშტალტ ცენტრში ფსიქოთერაპევტად. მუშაობს ინდივიდუალურად მოზარდებთან (ასაკი 12 წელი და ზევით) მოზრდილებთან, წყვილებთან, ჯგუფთან. მუშაობს დამოკიდებულებასთან ( ნარკოდამოკიდებულება, ალკოჰოლდამოკიდებულება,აზარტულ თამაშებთან დამოკიდებულება - ლუდომანია) და თანადამოკიდებულებასთან (დამოკიდებული ადამიანების ოჯახის წევრებთან) მიმართებაში. არის ტრენერი დიმიტრი უზნაძის სახელობის ფსიქოლოგიის სასწავლო-საკონსულტაციო ცენტრში. ამჟამად გადის  EAGT ს (ევროპის გეშტალტ თერაპევტთა ასოციაცია) მიერ აკრედიტირებულ TOT ის ( ტრენერთა ტრენინგი) კურსს.

მარიამ სისაური.jpg

მარიამ სისაური

მარიამ სისაური პრაქტიკოსი გეშტალტთერაპევტი. 2014 წელს დაამთავრა თბილისის საღვთისმეტყველო ინსტიტუტი ფსიქოლოგია-რელიგიათმცოდნეობის განხრით. 2017-2018 წლებში კითხულობს ლექციებს პროფესორ დიმიტრი ნადირაშვილის ასისტენტად წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართულ უნივერსიტეტში. 2018 წლიდან მუშაობს „გეშტალტთერაპიის სახლში“. 2020 წელს დაამთავრა საქართველოს ეროვნული გეშტალტ ინსტიტუტი, ამავე წელს გააგრძელა სწავლა ევროპული ცენზის ტრენერთა მომზადების პროგრამირებაზე. მუსაობს დ. უზნაძის ფსიქოლოგიის სასწავლო-საკოსნულტაციო ცენტრში ტრენერად. არის DAY ONE-ის (ონლაინ სარეაბილიტაციო პლატფორმა თამაშდამოკიდებულებისთვის და თანადამოკიდებუელბისთვის) ბორდის წევრი და ფსიქოთერაპევტი. მუშაობს ბავშვებთან, მოზარდებთან, ზრდასრულებთან, წყვილებთან.

IMG_1287.jpg

გოგოლა იოსელიანი

გოგოლა იოსელიანი ექიმი, პრაქტიკოსი გეშტალტ-თერაპევტი. გადის ტრენერთა მომზადების ორწლიან პროგრამას. მუშაობს ზრდასრულებთან ფსიქო-კონსულტირებასა და ფსიქოთერაპიაში პირისპირ და ონლაინ შემდეგ თემებზე: შფოთვითი აშლილობები, პანიკური შეტევები, დეპრესია,აკვიატებული აზრები და ქცევები, ფობიები, გუნება-განწყობილების ცვლილებები, ემოციური მიჯაჭვულობა,ურთიერთობების პრობლემები. სამუშაო ენა ქართული.

სალომე ბლიაძე.jpg

სალომე ბლიაძე

სალომე ბლიაძე - ფსიქოლოგი, EAGT  აკრედიტირებული  ფსიქოთერაპევტი. 2019  წელს დაამთავრა საქართველოს ეროვნული გეშტალტ ინსტიტუტი,  2018დან   ტრენერი დიმიტრი უზნაძის სახელობის ფსიქოლოგიის სასწავლო საკუნსულტაციო ცენტრში. 2016- 2020  წლები სპეციალური პენიტენციური სამსახურის  მსჯავრდებულთა რესოციალიზაცია/რეაბილიტაციის დეპატრემენტის ფსიქოლოგი. 2018 წლიდან - საქართველოს ეროვნულ გეშტალტ ინსტიტუტთან არსებული ფსიქოლოგიური ცენტრის ფსიქოთერაპევტი. 2020 წლიდან - ფსიქოთრაპიული სახლი  კამარის ფსიქოთერაპევტი. არის DAY ONE-ის ბორდის წევრი და ფსიქოთერაპევტი.

მუშაობს ბავშვებთან/მოზარდებთან, ზრდასრულებთან, წყვილებთან, ოჯახთან, როგორც ინდივიდუალურად ასევე ჯგუფრ თერაპევტად.

მაგდა მაჭავარიანი.jpg

მაგდა მაჭავარიანი

ევროპაში (EAGT) აკრედიტებული (2020) გეშტალტ ფსიქოთერაპევტი, სეგი-ის კურსდამთავრებული (2019), ბავშვებთან და მოზარდებთან გეშტალტთერაპიის დასავლეთ სანაპიროს ინსტიტუტის (კალიფორნია, აშშ) კურსდამთავრებული (2020), გეშტალტთერაპიაში ტრენერთა მომზადების (TOT) პროგრამის ბენეფიციარი (2019), სოციალური და განწყობის ფსიქოლოგიის მაგისტრი - ოჯახის ფსიქოლოგიური კეთილდღეობისა და თვითზრუნვის მკვლევარი, მშობლების მხარდაჭერის ჯგუფის დამფუძნებელი და ტრენერი (2019 წლიდან).

მუშაობს ბავშვებთან, მოზარდებთან, ზრდასრულებთან, ოჯახებთან და წყვილებთან, ასევე ორგანიზაციულ კონსულტანტად; როგორც ინდივიდუალურ კლიენტებთან, ისე ჯგუფებთან, როგორც პირადად, ასევე ონლაინ. ატარებს ვორქშოპებს მშობლებისთვის (თემაზე ბავშვებთან და მოზარდებთან ეფექტური კომუნიკაცია), ასევე ატარებს ვორქშოპებს თვითზრუნვის შესახებ ცნობადობის ამაღლების მიზნით. მუშაობს ინგლისურ და ქართულ ენებზე.

IMG_2969.jpg

თიკო ლეკიშვილი

თინათინ ლეკიშვილი ევროპული EAGT ცენზის გეშტალტთერაპევტი; „საქართველოს გეშტალტთერაპევტთა ასოციაციის“ (სგა) სრული წევრი. მაპროფილებელი თემები: ადიქციები (ნივთიერებებზე და აზარტულ თამაშებზე დამოკიდებულება), ობსესიურ-კომპულსიური მდგომარეობები (აკვიატებული აზრები და რიტუალური ქცევები, შფოთვითი აშლილობები, სომატოფორმული მდგომარეობები (არაორგანული სიმპტომები/დარღვევები); ურთიერთობების პრობლემები: სასიყვარულო ურთიერთობები, ოჯახი და სამუშაო ურთიერთობები. გარდა ფსიქოთერაპიული საქმიანობისა, თინათინ ლეკიშვილი არის, დედა, და, და შვილი რაც, მისი თქმით, უდიდესი ცხოვრებისეული გამოცდილებაა; თინათინის ჰობი არის მოგზაურობა, თინათინ ლეკიშვილმა დაამთავრა „საქაართველოს ეროვნული გეშტალტ ინსტიტუტი“, ასევე, წარმატებით დაასრულა დიმიტრი უზნაძის სახელობის ფსიქოლოგიის სასწავლო-საკონსულტაციო ცენტრის გამოყენებითი ფსიქოლოგიის კურსი; ჩართულია,ი გეშტალტთერაპიაშსაერთაშორისო რანგის ტრენერთა მომზადების პროგრამაში. თინათინი, ასევე აქტიურად თანამშრომლობს სხვადასხვა სასწავლო პროექტებში ფსიქოლოგიის მიმართულებით, როგორც ტრენერი და ლექტორი. გეშტალტთერაპიაში ყველაზე მეტად ხიბლავს კრეატიული მორგების ფენომენი, რაც მისი თქმით განსაზღვრავს ადამიანის ცხოვრების ხარისხს და ჯანსაღ ყოფას. გეშტალტთერაპიის უნიკალურ თერაპიულ პროცესში, მისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია ბუნებრივი, ავთენტური კონტაქტი კლიენტსა და თერაპევტს შორის.

image0 (2).jpeg

თამარ ლოლაძე

თამარ ლოლაძე, EAGT აკრედიტებული გეშტალტ თერაპევტი(2017). გეშტალტთერაპიის ეროვნული ასოციაციის ეთიკის კომიტეტის თავმჯდომარე. თსუ დოქტორანტი სოციალურ ფსიქიატრიაში.

20016 წელს დაამთავრა საქართველოს ეროვნული გეშტალტ ინსტიტუტი, 2016 გაიარა ლიუვენის(ბელგია) კათოლიკური უნივერსიტეტის ონლაინ კურსი ეგზისტენციალურ კონსულტირებასა და პიროვნებაზე ცენტრირებულ თერაპიაში. არის ეროვნული გეშტალტ-ცენტრის ფსიქოთერაპევტი და ტრენერი.

ინტერესები: ეგზისტენციალური  კონსულტირება, შფოთვითი და ქცევითი აშლილობები.

ლიკა წერეთელი.jpg

ლიკა წერეთელი

ფსიქოლოგი და გერმანისტი, პრაქტიკოსი გეშტალტ–თერაპევტი. დ.უზნაძის სახელობის ფსიქოლოგიის სასწავლო საკონსულტაციო ცენტრის გამოყენებითი ფსიქოლოგიის კურსის ტრენერი. მუშაობს ზრდასრულებთან შემდეგ თემებზე: ეგზისტენციალური შიში, გუნება–განწყობილების ცვლილებები, პრობლემები ურთიერთობებში, დეპრესიული მდგომარეობა. განსაკუთრებული მიმართულება: მუშაობა ონკოპაციენტებთან. სამუშაო ენები: ქართული, რუსული, გერმანული.

ტრენერები

თეონა ნაჭყებია.jpg

თეონა ნაჭყებია

+995 599 957 016

რენატა ცომაია.jpg

რენატა ცომაია

+995 568 492 349

ბიზნეს ქოუჩი, ტრენერი, ფსიქოთერაპევტი 

 ძირითადი საკონსულტაციო სფეროები: ბიზნეს და ლაიფ ქოიჩინგი, სტრესის მართვა, მენეჯმენტის ფსიქოლოგია, ემოციური ინტელექტი, გაცნობიერებულობა (ე.წ. მაინდფულნეს), ფსიქოთერაპია რენატა არის ქოუჩი, ტრენერი და ფსიქოთერაპევტი, რომელიც მუშაობს საქართველოს საჯარო და კერძო სექტორებში.

IMG_6901.jpg

ხათუნა გოგელია

+995 599 571 028

IMG_7396.JPG

 მანჩო წვერავა

+995 568 119 952

მანან წვერავა ფსიქოლოგი, პრაქტიკოსი გეშტალტ-თერაპევტი, გარდა ამისა აქვს ფსიქიკური ჯანმრთელობის დარღვევების და შშმ პირებთან მუშაობის გამოცდილება, არის “ საქართველოს ეროვნული გეშტალტ-თერაპევტთა ასოციაციის” წევრი, მუშაობს როგორც ინდივიდუალურ ასევე ოჯახურ ფსიქოთერაპიაზე.

IMG_0120.jpg

ხატია გოგოლაძე

+995 595 010 088