top of page

შაბ, 22 მაი

|

Zoom.us

ინკლუზიური განათლება

ტრენინგს წარუძღვებიან: ეკა ნინოშვილი და თამარ ტუხაშვილი

რეგისტრაცია დასრულებულია
იხილეთ სხვა ტრენინგები
ინკლუზიური განათლება
ინკლუზიური განათლება

Time & Location

22 მაი. 2021, 18:00 – 28 მაი. 2021, 22:00

Zoom.us

About the event

🚩ინკლუზიური განათლების ინტენსიური კურსი 

🔵ტრენინგი განკუთვნილია: 

🔶ინკლუზიური განათლების პროცესით დაინტერესებული ნებისმიერი პირისათვის; 

🔶ვინც მუშაობს, ან შემდგომში აპირებს მუშაობას სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე (სსსმ) მოსწავლეებთან: 

🔶საგნის მასწავლებლების, 

🔸ფსიქოლოგების 

🔸 სპეც.მასწავლებლების 

🔸მშობლების 

🔸ექიმების 

🔸სოციალურ მუშაკების 

🔸პერსონალური ასისტენტების, 

🔸ენისა და მეტყველების სპეციალისტებისა და სხვ. 

🔶მათთვის, ვისაც უბრალოდ სურს უფრო მეტი განათლება მიიღოს ამ მიმართულებით.  

👇ტრენინგის მოდული მოიცავს შემდეგ თემებს: 

1. ინკლუზიური განათლება - არსი და საჭიროება; 

2. ინკლუზიური განათლების პროცესში ჩართული მხარეები, მათი სამუშაო აღწერილობა, (სკოლის ადმინისტრაციის წარმომადგენლები, სპეც.მასწავლებელი, საგნის მასწავლებელი, ფსიქოლოგი და ა. შ) კომპეტენციები. 

3. ინკლუზიური განათლებისადმი კეთილგანწყობილი და ადაპტირებული გარემოს შექმნა. 

4. სპეციალური საგანმამანათლებლო საჭიროების მქონე (სსსმ) მოსწავლის იდენტიფიცირება, შეფასება, სსსმ მოსწავლის სტატუსის მინიჭებისა და მოხსნის პროცედურა (თანამიმდევრულისაფეხურები); 

5. ეროვნულ სასწავლო გეგმასთან მიმართებაში ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის (ისგ) სტრუქტურის განხილვა, მისი კომპონენტები და შევსების თავისებურებანი. 

6. სსსმ მოსწავლის მშობლებთან მუშაობის ეფექტიანი სტრატეგიები და თანამშრომლობითიგარემოს ფორმირება.

7. სსსმ მოსწავლეთა თანატოლებთან მუშაობის სპეციფიკა და მეთოდოლოგია. 

8 . სხვადასხვა ნოზოლოგიების განხილვა და რეკომენდაციები სსსმ მოსწავლის კონკრეტულმდგომარეობებთან მიმართებაში. კერძოდ: ინტელექტუალური განვითარების დარღვევის, ცერებრული დამბლის, დაუნის სინდრომის, აუტიზმის სპექტრის, ქცევა-ემოციის, დასწავლისუნარის დარღვევის (წერა, კითხვა, ანგარიში), ეპილეფსიის, ყურადღების დეფიციტისა დაჰიპერაქტივობის (ADHD) სინდრომის მქონე ბავშვებთან მუშაობის სპეციფიკა დათავისებურებანი.

🔵  ტრენინგის შედეგად:   მონაწილეები მიიღებენ მრავალფეროვან ინფორმაციას ინკლუზიური განათლების შესახებ; 🔵შეძლებენ ეფექტიან მონაწილეობას ისგ-ს შედგენასა და განხორციელებაში. 

🔵 სწორად განსაზღვრავენ და განახორციელებენ მიზნის მიღწევის სტრატეგიებს სსსმ მოსწავლესთან მიმართებაში. 🔵წარმატებით ითანამშრომლებენ სსსმ მოსწავლის მშობლებთან, მასწავლებლებთან და თანატოლებთან. 

🔵შეძლებენ ინკლუზიური განათლებისთვის ეფექტიანი გარემოს შექმნას. 

👉 ტრენინგის პროცესი წარიმართება დისკუსიის ფორმატში, სადაც მონაწილეთა აქტიური ჩართულობით მოხდება ზემოთ ჩამოთვლილ საკითხებზე მსჯელობა, პრეზენტაციების წარდგენა, ინდივიდუალური დავალებების შესრულება და სხვა. 

 🌐 ტრენინგი ჩატარდება ონლაინ ფორმატში “ZOOM”- ის პლატფორმით 

👉ტრენინგის ხანგრძლივობა: 7დღე (28 საათი). 

📅ტრენინგის თარიღები - 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 მაისი. 

🕰ტრენინგის დაწყების დრო - ყოველ დღე: 18.00-დან 22.00-დე (დღეში 4 საათი)  

💰ტრენინგის ღირებულება   

⭕16 მაისამდე რეგისტრაციის შემთხვევაში- 150₾ 

⭕16 მაისის შემდეგ- 190 ₾  

☎დამატებითი ინფორმაციისთვის დარეკეთ - 032 2 92 03 36 ან 

📞568 11 99 52  (დილის 10:00 დან 19:00 მდე ) 

👩‍🏫👩‍🏫ტრენინგს წაუძღვებიან:   ინკლუზიურ განათლების პროცესში მონაწილე, მრავალწლიანიგამოცდილების მქონე, მაღალკვალიფიციური ტრენერები. - ბავშვთა და მოზარდთა ფსიქოლოგი პრაქტიკოსი ფსიქოლოგი-ფსიქოთერაპევტი. - 2001 წლიდან ინდივიდუალურ და ჯგუფურ თერაპიებში მუშაობის გამოცდილებით ტიპურიგანვითარებისა და სსსმ სტატუსის მქონე ბავშვებთან, იძულებით გადაადგილებულ პირებთან, პრობაციონერებთან და სხვა.. სკოლაში სპეც.პედაგოგად მუშაობის 10 წლიანი გამოცდილება - სხვადასხვა უნივერსიტეტებში სალექციო კურსის ხელძღვანელი ,,განვითარებისფსიქოლოგიასა“ და ,,ბავშვის ფსიქოლოგიაში - საქართველოს ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის დოქტორანტი - პოზიტიური და ტრანსკულტურალური ფსიქოთერაპიის მსოფლიო ასოციაციის წევრი ( WIAP, სერტიფიკატის მფლობელი) - დ.უძნაძის სახ.სასწავლო-საკონსულტაციო ცენტრის გამოყენებითი ფსიქოლოგიის კურსის,,ბავშვის ფსიქოლოგიის“ ხელმძღვანელი - ტრენერი - სუპერვიზორი - 

👩‍🏫ე კ ა   ნ ი ნ ო შ ვ ი ლ ი 

Ø პრაქტიკოსი ფსიქოლოგი-ფსიქოთერაპევტი.

Ø სხვადასხვა სამედიცინო და ფსიქონევროლოგიურ კლინიკაში ფსიქოდიაგნოსტიკის, პათოფსიქოლოგის, ფსიქოკონსულტანტის, ინდივიდუალური ფსიქოთერაპიის. სხვადასხცა ინსტიტუტში სალექციო კურსების ხელმძღვანელის ექსპერტ-ფსიქოლოგისმიმართულებით. 

Ø საქართველოს წმ. ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის სოც. მუშაკთა ფაკულტეტის სალექციო კურსის-,,ინკლუზიური განათლების საფუძვლებისა და„სოციალური მუშაკი ინკლუზიაში“ ხელმძღვანელი( ლექტორი) 

Ø სამეცნიერო კვლევების ავტორი სოციალური ინკლუზიისა და კლინიკური ფსიქოლოგიისჩარჩოში. 

Ø საქართველოს წმ. ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტისდოქტორანტი 

Ø საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროსმულტიდისციპლინური გუნდის წევრი. 

Ø საქართველოს განათლების,მეცნიერების , კულტურისა და სპორტის სამინისტროსინკლუზიური პროფესიული განათლების ექსპერტი - 

👩‍🏫 თ ა მ ა რ   ტ უ ხ ა შ ვ ი ლ ი

Tickets

  • ინკლუზიური განათლება

    150,00 ₾
    +3,75 ₾ service fee
    Sale ended

Total

0,00 ₾

Share this event

bottom of page